Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej

Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej

Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej.

Od czerwca br. Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami, przy wsparciu partnerskim NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk, Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie oraz Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa, rozpoczęła realizację projektu „Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej”. Projekt będzie utrwalał i upowszechniał wiedzę na temat ważnych wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce dekady lat 80. XX w. widzianych z perspektywy indywidualnej mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej. Zadanie obejmie zarejestrowanie i opracowanie wywiadów ze świadkami historii, nagranie relacji wspomnieniowych dotyczących nieżyjących działaczy opozycyjnych, a także digitalizowane i opracowanie archiwaliów związanych z tematyką projektową. Odwołanie się do archiwaliów i relacji wspomnieniowych pozwoli udokumentować procesy zmian społecznych na poziomie lokalnym, których efektem końcowym w skali makro był upadek komunizmu. Pozyskane źródła historyczne – relacje historii mówionej wzbogacone o dokumenty i zdjęcia z prywatnych zbiorów – posłużą do przygotowania wystawy tematycznej i rozbudowania cyfrowego Archiwum Solidarności dostępnego pod adresem dzierzoniowskiearchiwum.pl.

Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” oraz ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

 

 


Adres źródłowy: https://dok.pl/dok/wydarzenia/stan-wojenny-i-lata-przelomu-we-wspomnieniach-mieszkancow-ziemi-dzierzoniowskiej

Załączniki
  • [0] https://dok.pl/sites/default/files/2021-06/Grefling_Stefan_CAD_foto_11.jpg