RĘKODZIEŁO 2023

RĘKODZIEŁO 2023

"Kreatywność jest zaraźliwa. Zarażaj nią.” – Albert Einstein.
Dzisiaj sztuka użytkowa i rękodzieło artystyczne przeżywa swój renesans.
Pojawiają się też nowe gatunki, stare odkrywane są na nowo, ulegają przeobrażeniu, zyskując nową wartość i blask. Wartość tradycji nabrała nowego znaczenia. Ucząc się obrazów przeszłości odkrywamy siebie wciąż na nowo, czerpiąc ze studni dziedzictwa kulturowego nabieramy pewności i siły tworzenia.
Odwzorowanie już nas nie ogranicza lecz kreuje nowe piękno.
Zachęcamy Państwa do odejścia od wszechobecnej komercji, do przywracania prawdziwej rangi rzeczom unikatowym, niepowtarzalnym i pięknym.
Takim wydarzeniem jest na pewno przegląd ”Ludowe i Artystyczne Rękodzieło 2023”, możliwość uczestnictwa i prezentowania swoich prac.
Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie. 

Karta zgłoszenia, klauzula informacyjna Rękodzieło 2023 (pobierz)

Regulamin Rękodzieło (pobierz)

Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 (pobierz)

Sponsor wydarzenia Galwanizer Sp. z o.o.

logo[1]

 

 


Adres źródłowy: https://dok.pl/dok/wydarzenia/rekodzielo-2023

Załączniki
  • [0] https://dok.pl/sites/default/files/2023-09/media%20R%C4%99kodzie%C5%82o%20sponsor.jpg
  • [1] https://dok.pl/sites/default/files/pliki/galwanizer%202_0.png