PLASTYKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY online

dla młodzieży

PLASTYKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY online

ZAJĘCIA ONLINE DLA WSZYSTKICH!

PLASTYKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY prowadzi Alina Makieła: Zapraszamy do spędzenia z nami czasu twórczo i kreatywnie. Przedstawimy pomysłowe i łatwe prace plastyczne do wykonania samodzielnego lub z pomocą opiekunów z ogólnodostępnych materiałów. Termin: środy, godz. 16.00.

https://www.youtube.com/watch?v=MCqlwiVMNGE&t=38s

https://youtu.be/rrL65SYH74Y

https://www.youtube.com/watch?v=ZIB9ScfYQ24


Adres źródłowy: https://dok.pl/dok/wydarzenia/plastyka-dla-dzieci-i-mlodziezy-online

Załączniki
  • [0] https://dok.pl/sites/default/files/2020-11/Przechwytywanie.JPG