dla młodzieży

PLASTYKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY online

ZAJĘCIA ONLINE DLA WSZYSTKICH!

PLASTYKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY prowadzi Alina Makieła: Zapraszamy do spędzenia z nami czasu twórczo i kreatywnie. Przedstawimy pomysłowe i łatwe prace plastyczne do wykonania samodzielnego lub z pomocą opiekunów z ogólnodostępnych materiałów. Termin: poniedziałek, środa godz. 8.00.

https://www.youtube.com/watch?v=MCqlwiVMNGE&t=38s

https://youtu.be/rrL65SYH74Y

https://www.youtube.com/watch?v=ZIB9ScfYQ24

https://www.youtube.com/watch?v=ZbxKBiIqO0I

https://www.youtube.com/watch?v=o3flL8gavC8

https://youtu.be/3FLXOWOfNnQ

https://youtu.be/k0qri-sEFI0

https://youtu.be/OpplYSbNZGs

https://youtu.be/c0cZvzAC7RI

https://youtu.be/cy0_6um7MS8

https://youtu.be/GJWOrF945_8

https://youtu.be/vtvJuy_Fnp8

https://youtu.be/HLadSBdCkHc