Cyfrowy DOK

                                                                         logo

                                                                                               b

 

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Cyfrowy DOK” w wysokości 164 tys. zł, w ramach programu Konwersja cyfrowa domów kultury.

W ramach projektu instytucja zostanie doposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia Projekt przewiduje stworzenie w DOK nowych przestrzeni cyfrowych w zakresie animacji kultury i edukacji kulturalnej. Podstawą realizacji projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych, dlatego projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników i współpracowników ośrodka kultury. Szkolenia będą dotyczyć merytorycznej i technicznej stronie działalności kulturalnej prowadzonej online lub cyfrowo., a także obsługi zakupionego sprzętu. W ramach projektu planujemy stworzenie studia podcastowego , studia streamingowego oraz sali multimedialnej wyposażonej w pętlę indukcyjną pomocną osobom z problemami słuchu.

Program Konwersja cyfrowa domów kultury, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2023 r.

plakat