Cyfrowy DOK

Cyfrowy DOK

                                                                         logo[0]

                                                                                               b[1]

 

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Cyfrowy DOK” w wysokości 164 tys. zł, w ramach programu Konwersja cyfrowa domów kultury.

W ramach projektu instytucja zostanie doposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia Projekt przewiduje stworzenie w DOK nowych przestrzeni cyfrowych w zakresie animacji kultury i edukacji kulturalnej. Podstawą realizacji projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych, dlatego projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników i współpracowników ośrodka kultury. Szkolenia będą dotyczyć merytorycznej i technicznej stronie działalności kulturalnej prowadzonej online lub cyfrowo., a także obsługi zakupionego sprzętu. W ramach projektu planujemy stworzenie studia podcastowego , studia streamingowego oraz sali multimedialnej wyposażonej w pętlę indukcyjną pomocną osobom z problemami słuchu.

Program Konwersja cyfrowa domów kultury, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2023 r.

plakat[2]

 

 


Adres źródłowy: https://dok.pl/cyfrowy-dok

Załączniki
  • [0] https://dok.pl/sites/default/files/pliki/cyfrowy%20dok.jpg
  • [1] https://dok.pl/sites/default/files/pliki/DOBRE%202.jpg
  • [2] https://dok.pl/sites/default/files/pliki/JPG.jpg