82. ROCZNICA SOWIECKIEJ NAPAŚCI NA POLSKĘ ORAZ ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA

82. ROCZNICA SOWIECKIEJ NAPAŚCI NA POLSKĘ ORAZ ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA

RADA MIEJSKA DZIERŻONIOWA ORAZ BURMISTRZ DZIERŻONIOWA

ZAPRASZAJĄ NA UROCZYSTE OBCHODY

82. ROCZNICY SOWIECKIEJ NAPAŚCI NA POLSKĘ

ORAZ ŚWIATOWEGO DNIA SYBIRAKA

17 WRZEŚNIA 2021 ROKU

(POMNIK PAMIĘCI LOSÓW OJCZYZNY,

SKWER SOLIDARNOŚCI)

W programie:

odegranie hymnu państwowego, przemówieniaokolicznościowe, program artystyczny uczniów SzkołyPodstawowej nr 9, składanie kwiatów i wieńców,zakończenie uroczystości – odśpiewanie Roty

11.00 Rozpoczęcie uroczystości pod PomnikiemPamięci Losów Ojczyzny

Andrzej Darakiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Kucharski

Burmistrz Dzierżoniowa

Zapraszamy Poczty Sztandarowe


Adres źródłowy: https://dok.pl/dok/wydarzenia/82-rocznica-sowieckiej-napasci-na-polske-oraz-swiatowy-dzien-sybiraka

Załączniki
  • [0] https://dok.pl/sites/default/files/2021-09/17wrze%C5%9Bnia_zaproszenie.png