82. ROCZNICA SOWIECKIEJ NAPAŚCI NA POLSKĘ ORAZ ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA

82. ROCZNICA SOWIECKIEJ NAPAŚCI NA POLSKĘ ORAZ ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA

RADA MIEJSKA DZIERŻONIOWA ORAZ BURMISTRZ DZIERŻONIOWA

ZAPRASZAJĄ NA UROCZYSTE OBCHODY

82. ROCZNICY SOWIECKIEJ NAPAŚCI NA POLSKĘ

ORAZ ŚWIATOWEGO DNIA SYBIRAKA

17 WRZEŚNIA 2021 ROKU

(POMNIK PAMIĘCI LOSÓW OJCZYZNY,

SKWER SOLIDARNOŚCI)

W programie:

odegranie hymnu państwowego, przemówieniaokolicznościowe, program artystyczny uczniów SzkołyPodstawowej nr 9, składanie kwiatów i wieńców,zakończenie uroczystości – odśpiewanie Roty

11.00 Rozpoczęcie uroczystości pod PomnikiemPamięci Losów Ojczyzny

Andrzej Darakiewicz

ARA OPEN 2021

ARA OPEN 2021

ARA OPEN 2021

DZIEŃ OTWARTY ARA 06.09.2021, godz. 17:00 - 19:00

DZIERŻONIOWSKI OSRODEK KULTURY.

INAUGURACJA ARA: PLENER/KINOTEATR ZBYSZEK 06.09.2021, godz. 17:00 / ZAPRASZAMY.

NABÓR DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH DO AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO NA SEZON ARTYSTYCZNY 2021/2022.

W sekcjach obowiązują limity wiekowe. Ilość miejsc ograniczona.