Anna Szczypniak

Absolwentka Collegu Kultury i Sztuki w Tomsku (Rosja) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek tańce folklorystyczne, specjalność – instruktor tańców ludowych). Choreografka, specjalistka ds. tańca klasycznego i ludowego oraz rytmiki. Kierowniczka zespołu choreograficznego, wykładowca z pogłębionym przygotowaniem o specjalności: działalność społeczno-kulturalna i narodowa twórczość artystyczna, twórczość choreograficzna.

 

Prowadzone zajęcia:

Muzyka powinna towarzyszyć dzieciom od najmłodszych lat, bo wzmacnia psychikę dziecka, dodaje pewności siebie, poprawia myślenie i wzmacnia kreatywność. Zajęcia rytmiki polegają na ruchu przy muzyce klasycznej. Dzieci nawiązują kontakt z rówieśnikami, uczą się współtworzenia w grupie. Ich praca to radosna i twórcza zabawa z dźwiękiem i rytmem. Dzieci poznają marsze, biegi, podskoki, wykonują ćwiczenia rytmiczno-taneczne ze śpiewem. Poznają również podstawowe kroki polki, walca, tworzą korowody…
Na zajęciach baletu dzieci pracują nad ładną sylwetką. Uczą się poruszać z gracją. Pracują nad dyscypliną wewnętrzną, kształcą ważne w życiu cechy charakteru, takie jak odpowiedzialność, konsekwencja, systematyczność.Taniec stymuluje rozwój wyobraźni, wrażliwość estetyczną, koncentrację i pamięć. Dzięki nauce tańca klasycznego rozwija się koordynacja ruchowa, ciało staje się elastyczne i gibkie. Dzięki zajęciom baletowym dzieci mogą uzyskać prawidłową postawę, mogą wzmocnić mięśnie kręgosłupa,…