Jan Zemler

Jan Zemler jest mieszkańcem miasta Dzierżoniowa od 1960 roku, a dzięki swojej wzorowej pracy i 56-letniemu zaangażowaniu w kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży w środowisku dzierżoniowskim cieszy się olbrzymim szacunkiem i autorytetem, pozostając przy tym jednocześnie osobą skromną i nieszukającą poklasku. Urodził się w 1938 r. w Poznaniu w rodzinie wielodzietnej, która bardzo ucierpiała w czasie wojennej zawieruchy. Gdy zginęli jego rodzice, trafił do domu dziecka, gdzie uczył się gry na akordeonie od swojego wychowawcy. Wysłany do Zawodowej Szkoły Górniczej w Bolesławcu dużo muzykował, grał na zabawach. Mając 16 lat trafił do domu dziecka w Pieszycach. Grał w kwartecie rozrywkowym na uroczystościach okolicznościowych. Będąc wychowankiem pieszyckiego domu dziecka, część wynagrodzenia przekazywał na jego funkcjonowanie. Po odbyciu służby wojskowej w 1959 r. został muzykiem przy Dzierżoniowskich Zakładach Gastronomicznych, a w 1962 r. nauczycielem gry na akordeonie i trąbce w Ognisku Muzycznym w Dzierżoniowie. W ciągu następnych 53 lat pracy pedagogicznej zarówno w Społecznym Ognisku Muzycznym, jak i w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Dzierżoniowie wykształcił wielu znakomitych muzyków.

Prowadzone zajęcia:

Nauka gry na instrumentach dętych prowadzona jest przez muzyka Miejskiej Orkiestry Dętej.