Zajęcia dla dzieci i młodzieży, dla tych, którzy mają zdolności manualne, plastyczne, są kreatywni. Dla ciekawych nowości, chcących się rozwijać artystycznie.
Uczestnicy zajęć poznają specyfikę ceramiki. Dowiadują się, jaka jest różnica między rzeźbą, ceramiką, czym jest i jak powstaje mozaika.
Uczestnicy zajęć poznają glinę, jako niezwykłe tworzywo, które jest bardzo plastyczne. Można je ugniatać i dowolnie formować, można tworzyć twory fantastyczne, podsuwane przez wyobraźnię albo rzeczy konkretne, należące do sztuki użytecznej np. dzbanki, szkatułki, kafle. Można tworzyć domki takie, jak w bajce o Jasiu i Małgosi, koty czy jeża, który chowa ruchliwy pyszczek pod kolcami. 
Uczestnicy zajęć poznają koło garncarskie i uczą się na nim pracować. Dowiadują się, że był zawód garncarza i na czym polegał. Poznają podstawy wzornictwa i uczą się ozdabiać, stworzone przez siebie rzeczy, przygotować je do wypalania i szkliwienia.
Uczestnicy zajęć mogą pracować indywidualnie albo tworzyć prace wspólne i wtedy uczą się konsekwencji, systematyczności, poznają współodpowiedzialność.
Podczas zajęć dzieci, młodzież i dorośli uczą się innego patrzenia na świat, kształcą wrażliwość i wchodzą w rolę artysty-twórcy, kreatora nowych przestrzeni i nowych dzieł. Uczą się odróżniać dzieło sztuki od kiczu, uczą się siebie i własnej wrażliwości. Uczą się ocenia c prace własne i innych, uczą się rzetelnej krytyki.
Zajęcia dla ciekawych, twórczych, gotowych na wyzwania ludzi.

Ceramika artystyczna

Ceramika artystyczna

Zajęcia dla dzieci i młodzieży, dla tych, którzy mają zdolności manualne, plastyczne, są kreatywni. Dla ciekawych nowości, chcących się rozwijać artystycznie. Uczestnicy zajęć poznają specyfikę ceramiki. Dowiadują się, jaka jest różnica między rzeźbą, ceramiką, czym jest i jak powstaje mozaika. Uczestnicy zajęć poznają glinę, jako niezwykłe tworzywo, które jest bardzo plastyczne. Można je ugniatać i dowolnie formować, można tworzyć twory fantastyczne, podsuwane przez wyobraźnię albo rzeczy konkretne, należące do sztuki użytecznej np. dzbanki, szkatułki, kafle.