Pracownia plastyczna dla dzieci i młodzieży

malarstwo foto

Zajęcia kierowane są do wszystkich, którzy chcą się nauczyć malować i rysować oraz tych, którzy chcą rozwijać zdobyte wcześniej umiejętności. Zajęcia przygotowują do bycia odbiorcą i twórcą dzieła sztuki. Rozbudzają twórczą i refleksyjną postawę wobec siebie i świata, wzmacniają kreatywność. Rozwijają inwencję, wyobraźnię i wrażliwość plastyczną uczestników. Uczą wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury. Uczą również interpretowania, oceniania i wartościowania sztuki. Rozwijają kreatywność poprzez innowacje, eksperymenty, doświadczanie, wyjścia w plener. Uczestnicy zajęć mogą się „wypowiedzieć plastycznie”, poznają inne sposoby komunikacji, poznają różne funkcje sztuki np. estetyczną, poznawczą, użytkową. Warsztaty plastyczne inspirują do twórczej aktywności, posługiwania się różnymi technikami pracy np. malarskimi, graficznymi czy posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami. Zajęcia dla tych, którzy lubią twórczą zabawę i chcą się rozwijać.

 

 

Terminy:

poniedziałki: 16:00 - 20:00 

16.00-17.00 ( I gr. 5-8 lat)

17.00-18.15 ( II gr. 9-12 lat)

18.30-20.00 ( III gr. 13 -17 lat)

Instruktorzy:
Uczestnicy:

Dzieci od 5 do 18 roku życia.

Koszt uczestnictwa:

Mieszkańcy Dzierżoniowa opłata za kwartał 130 zł  / Karta dużej rodziny 50% znizki 65 zł / opłata roczna 390 zł / Karta dużej rodziny 50% zniżki 195 zł

Spoza miasta opłata za kwartał 160 zł / Karta dużej rodziny 50% zniżki 80 zł / opłata roczna 480 zł / Karta dużej rodziny 50% zniżki 240 zł