Pracownia plastyczna dla dzieci i młodzieży

malarstwo foto

Zajęcia kierowane są do wszystkich, którzy chcą się nauczyć malować i rysować oraz tych, którzy chcą rozwijać zdobyte wcześniej umiejętności. Zajęcia przygotowują do bycia odbiorcą i twórcą dzieła sztuki. Rozbudzają twórczą i refleksyjną postawę wobec siebie i świata, wzmacniają kreatywność. Rozwijają inwencję, wyobraźnię i wrażliwość plastyczną uczestników. Uczą wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury. Uczą również interpretowania, oceniania i wartościowania sztuki. Rozwijają kreatywność poprzez innowacje, eksperymenty, doświadczanie, wyjścia w plener. Uczestnicy zajęć mogą się „wypowiedzieć plastycznie”, poznają inne sposoby komunikacji, poznają różne funkcje sztuki np. estetyczną, poznawczą, użytkową. Warsztaty plastyczne inspirują do twórczej aktywności, posługiwania się różnymi technikami pracy np. malarskimi, graficznymi czy posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami. Zajęcia dla tych, którzy lubią twórczą zabawę i chcą się rozwijać.

 

 

Terminy:

poniedziałki: 16:00 - 20:00 

16.00-17.00 ( I gr. 5-8 lat)

17.00-18.15 ( II gr. 9-12 lat)

18.30-20.00 ( III gr. 13 -17 lat)

Instruktorzy:
Uczestnicy:

Dzieci od 5 do 18 roku życia.

Koszt uczestnictwa:

25 zł / miesiąc dla mieszkańców Dzierżoniowa

35 zł / miesiąc dla osób spoza Dzierżoniowa