Celloice PRZENIKANIA / Na pograniczu snu i jawy

Fragmenty z koncertu: Celloice PRZENIKANIA / Na pograniczu snu i jawy z Justyną Skoczek oraz pokazu prac Katarzyny Gemborys, wystawa zdjęć Lili Leń.

2.07.2021 r. Synagoga Rutika w Dzierżoniowie, ul. Krasickiego 28

Hanna Błachuta - sopran

Kinga Chudzikowska - wiolonczelistka

Justyna Skoczek - pianistka