DOK - ładnie w sieci Plastyka dla dzieci i młodzieży odc. 9 "Sztuczne ognie"

DOK - ładnie w sieci Plastyka dla dzieci i młodzieży odc. 9 "Sztuczne ognie"

Zapraszamy do spędzenia z nami czasu twórczo i kreatywnie. Przedstawimy pomysłowe i łatwe prace plastyczne do wykonania samodzielnego lub z pomocą opiekunów z ogólnodostępnych materiałów.

Termin: poniedziałek, środy, godz. 8:00

Instruktor: Alina Makieła