DOK ładnie w sieci Polskie stroje ludowe cz. 2 ZPiT Ślężanie / Stroje regionalne.

DOK ładnie w sieci Polskie stroje ludowe cz. 2 ZPiT Ślężanie / Stroje regionalne.

Wędrówki do miejsc niezwykłych w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, m.in. do garderoby Zespołu Pieśni i Tańca „Ślężanie”

Edycja filmu: Anna Trzeciak i Lubomir Szmid.