DOK ładnie w sieci.Polskie stroje ludowe, stroje regionalne cz. 3 ZPiT Ślężanie

DOK ładnie w sieci.

Polskie stroje ludowe, stroje regionalne cz. 3 ZPiT Ślężanie / Stroje regionalne.

Wędrówki do miejsc niezwykłych w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, m.in. do garderoby Zespołu Pieśni i Tańca „Ślężanie”

Edycja filmu: Anna Trzeciak i Lubomir Szmid.