Dzierżoniowski Ośrodek Kultury 2022 r.

Sprawozdanie roczne z działalności merytorycznej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w 2022 roku.