Grzegorz Niemczuk (część 2)

Grzegorz Niemczuk (część 2)

Koncert fortepianowy w wykonaniu Anny Lipiak i Grzegorza Niemczuka "Classico Doppio"

Synagoga Rutika Dzierżoniów 2022.06.10 (część 2)

"CLASSICO DOPPIO” MUZYCZNE SPOTKANIE WIELKICH KOMPOZYTOREK Z CHOPINEM

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

Fundacja Beiteinu Chaj - Nasz Dom Żyje