Miodobranie 2022 / 21 Jarmark Pszczelarski / 28 sierpnia Rynek Dzierżoniów / dzień 2 (niedziela)

Miodobranie 2022 / dzień 2 (niedziela)

21 Jarmark Pszczelarski 27 - 28 sierpnia Rynek Dzierżoniów

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA

MAŻORETKI

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "JUBILAT"

OREADA (folk off)

CYGAŃSKIE WARIETE & HANNA CARMEN