Projekt "Cyfrowy DOK" w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury jest w trakcie realizacji projektu „Cyfrowy DOK” dofinansowanego w ramach programu Konwersja cyfrowa domów kultury, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.