Recital fortepianowy „Classico doppio” Anna Lipiak i Grzegorz Niemczuk Synagoga Rutika Dzierżoniów

Fragmenty z recitalu fortepianowego „Classico doppio” w wykonaniu Anny Lipiak i Grzegorza Niemczuka.

Perły muzyki polskiej w ramach 4. Festiwalu u Rutiki.

Synagoga Rutika w Dzierżoniowie 04.09.2021r.