dla dzieci

Małe Miasto Dzierżoniów

UWAGA

Informujemy, że ze względu na realizację projektu „Małe Miasto Dzierżoniów” w dniach
27.09 -01.10.2021 dostęp do obiektów Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury będzie ograniczony.
Prosimy o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą mailową.

 
SEKRETARIAT TEL. 74 64 64 660
ADMINISTRACJA TEL. 74 64 64 656
DZIAŁ ORGANIZACJI IMPREZ TEL. 74 64 65 018
KASA BILETOWA TEL. 74 64 65 019

Adresy i numery telefonów są dostępne na stronie www.dok.pl w zakładce kontakt.