PRACA: SPECJALISTA DS. REKLAMY, DEKORACJI I WYSTAWIENNICTWA / DOK

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

ogłasza nabór na stanowisko

SPECJALISTA DS. REKLAMY, DEKORACJI I WYSTAWIENNICTWA

WIĘCEJ INFORMACJI NA: https://bip.dok.nv.pl/m,22,praca-w-dok.html

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 1. Organizacja i montaż wystaw plastycznych z opracowaniem katalogu.
 2. Projektowanie i wykonywanie drobnych elementów scenografii.
 3. Projektowanie graficzne reklamy imprez (m.in. plakatów, ulotek, zaproszeń, informatorów).

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

 1. Wykształcenie: minimum średnie kierunkowe.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 3. Wymagania konieczne - formalne:
 • umiejętności i wiedza umożliwiające realizację obowiązków na stanowisku organizatora wystaw,
 • umiejętności umożliwiające realizację dekoracji i scenografii,
 • umiejętność obsługi programów Corel Draw i Photoshop.

 4.    Mile widziane:

 • doświadczenie w organizacji wystaw,
 • doświadczenie na stanowisku dekoratora.

 

III. Cechy osobowości:

Kreatywność, poczucie estetyki, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu,  umiejętności organizacyjne, odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność, kultura osobista.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. Miejsce pracy: miasto Dzierżoniów.

  Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony (min. 6 miesięcy). W przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

  Praca zmianowa, także w godzinach nocnych.

  V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać: List motywacyjny,

  CV, Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, druk dostępny na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.dok.nv.pl/m,22,praca-w-dok.html zakładka „Praca w DOK”),

  Podpisana klauzula informacyjna (druk dostępny na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.dok.nv.pl/m,22,praca-w-dok.html zakładka „Praca w DOK”).

  Pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych (druk dostępny na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.dok.nv.pl/m,22,praca-w-dok.html zakładka „Praca w DOK”).

  VI. Termin i sposób złożenia oferty:

  1. Wszystkie dokumenty, spięte razem, należy złożyć w kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: specjalista ds. reklamy, dekoracji wystawiennictwa” w sekretariacie Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, ul. Świdnicka 23, I piętro, pokój nr 10

  2. Termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2023 o godz. 12.00

  3. Aplikacje kandydatów, złożone po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony

  w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

  VII. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKACJI I POWIADOMIENIA O WYNIKACH NABORU.

  1. Wszelkie informacje związane z niniejszym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji oraz wynikach naboru będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej https://bip.dok.nv.pl/m,22,praca-w-dok.html oraz będą dostępne w siedzibie DOK I piętro, pok. nr 8.

  2. Najpóźniej w ciągu 7 dni od upływu terminu składania dokumentów, po dokonaniu oceny formalnej złożonych dokumentów dostępna będzie lista osób, w odniesieniu do których komisja kwalifikacyjna uzna, że spełniają wymogi formalne. Lista będzie dostępna w siedzibie DOK I piętro, pok. nr 8. Kandydaci, zostaną powiadomieni w sposób przez nich wskazany w kwestionariuszu osobowym o tym, czy znajdują się na tej liście oraz o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

  3. Wyjaśnień udziela Renata Łazor na samodzielnym stanowisku ds. kadr i organizacji tel. 74 64 65 017 w godz. 8:00-12:00, e-mail: renataatdok [dot] pl