WALOR 2022

9. DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD PLASTYKI

NIEPROFESJONALNEJ – WALOR 2022

Sztuka zmywa z duszy kurz codziennego życia. – Pablo Picasso.

Kolejna edycja Biennale , które to od lat goszczą w naszych murach DOK-u, Walor wymienia się z Rękodziełem i tak cyklicznie pod koniec roku w formie przeglądu prezentujemy dzieła artystów z Dolnego Śląska w Galerii na piętrze .

Przegląd jest otwarty, obejmuje plastyków nieprofesjonalnych z terenu Dolnego Śląska w kategoriach:

MALARSTWO / GRAFIKA / RZEŹBA

Przegląd jest formą aktywizacji artystycznej plastyków zamieszkujących teren Dolnego Śląska.

Każdy uczestnik może nadesłać lub dostarczyć osobiście minimum 1 do maksymalnie 5 prac.

Nie ma ograniczeń w wyborze tematów.

Technika i format prac zależą od autora i mogą to być dyptyki, tryptyki, cykl i kolaże.

Artysta zamierzający wziąć udział w przeglądzie zobowiązany jest nadesłać prace lub dostarczyć je osobiście wraz z kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do dnia 20 listopada 2022 r.

Potrzebne załączniki do pobrania w formie linku na końcu tekstu oraz w formie tradycyjnej w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury przy ul. Świdnickiej 23 w Dzierżoniowie.

Oceny i wyboru prac na wystawę oraz przyznania pierwszej nagrody w każdej kategorii tj. z malarstwa, grafiki i rzeźby dokona Komisja Artystyczna, składająca się ze znawców z zakresu malarstwa, grafiki rzeźby i historii sztuki, powołana przez organizatorów.

Za główne kryterium oceny przyjmuje się poziom artystyczny i estetykę wykonania.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma nieodpłatnie egzemplarz katalogu.

Podsumowanie przeglądu, wręczenie głównych nagród i otwarcie wystawy nastąpi 10-go grudnia 2022 r. o godz. 15.00 w Sali Koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.

Zapraszamy.

REGULAMIN I KARTY ZGŁOSZENIA i KLAUZULA INFORMACYJNA  9.WALOR 2022 (pobierz)

28 go listopada 2022 odbyło się spotkanie w sprawie oceny prac nadesłanych na Przegląd

9. DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD PLASTYKI

NIEPROFESJONALNEJ – WALOR 2022

Jury obradowało w składzie:

Przewodniczący jury Pan Jarosław Grulkowski, Adiunkt Katedry Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

I członkini jury

dr Marta Szymczakowska - pełnomocnik Rektora ds. Ewaluacji, Adiunkt Katedry Rysunku

II członkini jury, Pani Magdalena Groń,

Adiunkt Katedry Wydziału Malarstwa Grafiki Rzeźby

Spośród 600 prac nadesłanych przez 123 uczestników konkursu zostały wyłonieni zwycięzcy w trzech kategoriach: MALARSTWO, GRAFIKA, RZEŹBA.

Jury dokonało również wyboru prac, które zostaną wyeksponowane w „Galerii na Piętrze” i będą wystawione do obejrzenia już od 10 go grudnia 2022 w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury podczas uroczystości wręczenia nagród i wernisażu godzina 15.00

Zapraszamy WSTĘP WOLNY !!

 

12