dla młodzieży

Warsztaty filmowe dla młodzieży w wieku od 12 do 16 lat.

25-28 sierpnia, godz. 10.00 – warsztaty filmowe dla młodzieży w wieku od 12 do 16 lat. Sala wykładowa DOK-u/plener.
Zapoznanie z technikami i tajnikami tworzenia filmów. Zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych na każdym etapie jego realizacji – od scenariusza, poprzez reżyserię, pracę z aktorem i zdjęcia, aż do montażu.
Dzień 1 - SCENARIUSZ FILMOWY – 4 h - specyfika, podstawowe elementy – struktura, bohater, cel, konflikt, dialog, omówienie pomysłów uczestników – wspólny wybór projektów do realizacji, podział na grupy twórcze, przygotowanie do zdjęć – miniatura produkcyjna.
Dzień 2 - REŻYSERIA FILMOWA – 4 h - praca w ekipie, film jako dzieło wspólne, zrealizowane przez grupę ludzi, różne sposoby i techniki pracy z aktorem i amatorem; kreacja a obserwacja świata, próby do realizacji własnych scenariuszy.
Dzień 3 - PLAN ZDJĘCIOWY – 5 h - plan zdjęciowy – realizacja własnych scenariuszy cd., konsultacje na temat zrealizowanego materiału.
Dzień 4 - MONTAŻ – 5 h - zapoznanie uczestników z programem montażowym, omówienie podstawowych zasad montażu filmowego; montaż filmów uczestników.
* organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca wydarzenia

Warsztaty bezpłatne. Obowiązują zapisy (ilość miejsc ograniczona).

Zapisy: dok at dok [dot] pl; tel. 74 64 64 660, www.dok.pl

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23 

Realizacja warsztatów jest współfinansowana ze środków otrzymanych z Gminy Miejskiej

Dzierżoniów w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.