Anna Trzeciak

Prowadzone zajęcia:

Historia zespołu zaczęła się w 1978r. Uczestnicy zajęć poznawali polską kulturę ludową, tańczyli i śpiewali. Zespół miał bogaty repertuar i dawał wiele koncertów. Odnosił również wiele sukcesów. Występował w Polsce i w Europie. W 2013r. Ślężanie obchodzili 35-lecie, co było pięknym podsumowaniem dorobku kilku pokoleń miłośników tańca ludowego. Później przez moment zespół… nie działał. Reaktywowano go w 2017r. Powrócili niektórzy dawni tancerze, ale pojawili się też inni. Wykorzystując…