Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej

Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej

W związku z przypadającą w tym roku czterdziestą rocznicą wprowadzenia stanu wojennego Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami, we współpracy partnerskiej z NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk, Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie oraz Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, realizowała projekt „Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej”. Jego efekty będzie można zobaczyć 19 listopada br. w sali koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury o godzinie 17.00. W programie m.in. prezentacja Archiwum Solidarności i wystawy „Dekada przełomu na ziemi dzierżoniowskiej, 1980-1989” powstałej w oparciu o relacje mówione świadków historii i ich prywatne archiwalia związane z tematyką projektową. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w wydarzeniu.