10. DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LUDOWE I ARTYSTYCZNE RĘKODZIEŁO 2021

1

10. DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LUDOWE I ARTYSTYCZNE RĘKODZIEŁO 2021

Regulamin (pobierz)

Karta zgłoszenia, klauzula informacyjna Rękodzieło 2021 (pobierz)

Jarmark Bożonarodzeniowy (pobierz)

”Kreatywność jest zaraźliwa. Zarażaj nią.” – Albert Einstein.

Dzisiaj sztuka użytkowa i rękodzieło artystyczne przeżywa swój renesans.

Pojawiają się też nowe gatunki, stare odkrywane są na nowo, ulegają przeobrażeniu, zyskując nową wartość i blask. Wartość tradycji nabrała nowego znaczenia. Ucząc się obrazów przeszłości odkrywamy siebie wciąż na nowo, czerpiąc ze studni dziedzictwa kulturowego nabieramy pewności i siły tworzenia.

Odwzorowanie już nas nie ogranicza lecz kreuje nowe piękno.

Zachęcamy Państwa do odejścia od wszechobecnej komercji do przywracania prawdziwej rangi rzeczom unikatowym, niepowtarzalnym i pięknym.

Takim wydarzeniem jest na pewno przegląd ”Ludowe i artystyczne rękodzieło”, możliwość uczestnictwa i prezentowania swoich prac.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przegląd jest otwarty i obejmuje wszystkich twórców ludowych oraz twórców rękodzieła artystycznego z terenu Dolnego Śląska:

b e d n a r s t w o - naczynia klepkowe: beczki, cebry, balie, kufle;

d e c o u p a g e - odpowiednio przygotowany motyw z papieru na drewnie, szkle, metalu, ceramice;

d ł u b a n i e w d r e w n i e - cedzaki, czerpaki, miarki, łyżki, miseczki;

g a r n c a r s t w o - ceramika użytkowa, naczyniowa i figuralna, kafel, mozaika;

h a f c i a r s t w o - haft ręczny i maszynowy;

i n t a r s j a - tworzona na przedmiotach drewnianych tj. mebel, obraz;

k o ł o d z i e j s t w o - części wozów;

k o r o n k a r s t w o - koronki szydełkowe i igłowe, wyroby na drutach;

k o r a l i k i - biżuteria, kwiaty, obrazy haftowane koralikami;

k o w a l s t w o - świeczniki, zawiasy, skoble, zasuwy, klamki, okucia do wozów

i narzędzi gospodarczych oraz inne elementy, zdobiące domostwa;

k r a w i e c t w o - stroje ludowe i regionalne, elementy stroju;

m e t a l o p l a s t y k a - artystyczne przedmioty z metalu użytkowe i dekoracyjne;

m a n d a l a – motyw artystyczny w kole i kwadracie, wykonany dowolną techniką rękodzielniczą;

o r i g a m i – tradycyjne, modułowe, kuskudama;

p i e k a r s t w o - pieczywo obrzędowe;

p i e r n i k a r s t w o - pierniki okolicznościowe;

p l a s t y k a o b r z ę d o w a - pająki, ozdoby choinkowe, palmy, wianki, rózgi, maski obrzędowe, baranki wielkanocne, pisanki, szopki kolędnicze, wieńce dożynkowe;

TERMIN SKŁADANIA PRAC

Artyści zamierzający wziąć udział w konkursie zobowiązani są nadesłać lub dostarczyć osobiście prace wraz z kartami zgłoszenia oraz dowodem wpłaty wpisowego w terminie do 17 LISTOPADA 2021 na adres: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 23, z dopiskiem „RĘKODZIEŁO 2021”.

JEST MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA PRAC DO 21 LISTOPADA.

Prace dostarczane osobiście będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Wręczenie nagród laureatom, otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 11 GRUDNIA 2021,o godz. 15.00 w Sali Koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury Dzierżoniów, ul. Świdnicka 23.

NAGRODY

Oceny i wyboru prac na wystawę oraz przyznania nagród dokona Komisja Artystyczna, składająca się ze znawców z zakresu etnografii, historii sztuki, plastyki. Za główne kryterium oceny przyjmuje się:

- poziom artystyczny,

- poziom wykonania technicznego,

- funkcjonalność,

- wartość etnograficzną.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma nieodpłatnie egzemplarz katalogu.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA

Małgorzata Jarema tel. 74 646 50 15, malgosiaatdok [dot] pl

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów.

UWAGI KOŃCOWE

Nie będą oceniane robótki ręczne, wykonane na drutach bądź szydełkiem, nienawiązujące do tradycji regionu ani wyroby wykonane ze sztucznych tworzyw np. szaliki, czapki, poduszki, szydełkowe lalki, bluzki haftowane na stylonie, tacki wyplatane z plastiku, kwiaty ze sztucznych tworzyw itp.

Prosimy o terminowe składanie prac. Prace zakwalifikowane i niezakwalifikowane na wystawę będą do odebrania po zakończeniu ekspozycji do 15 lutego 2022 roku.

Po tym terminie prace przejdą na własność organizatora. Wszystkie prace traktowane będą

z największą starannością, jednak organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia.

Uczestnikom Przeglądu „Ludowe i Artystyczne Rękodzieło” oferujemy nieodpłatny udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się w dzierżoniowskim rynku 18-19 grudnia 2021 r.

Zamiarem naszym jest przygotowanie specjalnych stoisk z sygnaturą „Uczestnik Przeglądu „Ludowe i Artystyczne Rękodzieło 2021”, na których będą Państwo mogli sprzedawać swoje wyroby rękodzielnicze. Wyroby te powinny być związane tematycznie z Bożym Narodzeniem lub stanowić atrakcyjny prezent pod choinkę.

Warunkiem udziału będzie wypełnienie zgłoszenia do Jarmarku, które będą do pobrania w naszej siedzibie w dniu otwarcia wystawy pokonkursowej, tj. 11 grudnia 2021 r.