Jarmark Świąteczny „Hej Kolęda!”

Jarmark Świąteczny „Hej Kolęda!”

Jarmark Świąteczny „Hej Kolęda!”

18-19 grudnia 2021 , Rynek – Dzierżoniów.

Organizatorem Jarmarku Świątecznego „Hej Kolęda” jest Urząd Miejski w Dzierżoniowie

oraz Dzierżoniowski Ośrodek Kultury.

Do udziału zapraszamy twórców sztuki ludowej oraz dzieła artystycznego o tematyce

świątecznej; Wystawców z wyrobami lokalnymi i tradycyjnymi a także przedmiotami